POLSKO – NIEMIECKI PROJEKT SZKLANA PRZYGODA 2021

POLSKO – NIEMIECKI PROJEKT SZKLANA PRZYGODA 2021

Projekt skierowany jest do entuzjastów rękodzieła użytkowego wykonywanych różnymi technikami i osób mających zmysł artystyczny, mieszkańców Gminy Łagów oraz partnerskiej Gminy Lindow.

Podczas projektu przeprowadzone zostaną dwa warsztaty w których głównym tematem będzie szkło.

W okresie sierpień – październik 2021 został przeprowadzony  polsko-niemiecki projekt pt. „Szklana Przygoda”, którego celem było poznanie nowych technik rękodzieła użytkowego poprzez organizacje zajęć  twórczych – integracja artystów-amatorów niemieckich i polskich.
W sierpniu br. nastąpiło wprowadzenie do projektu poprzez prezentację pracy w pracowni artystycznej oraz wyjazdu uczestników projektu do Bolesławca, miasta ceramiki.

W programie było zwiedzanie muzeów: Muzeum Ceramiki oraz Muzeum Ceramiki – Dział Historii Miasta. Bardzo ciekawym doświadczeniem był pobyt w Żywym Muzeum Ceramiki przy Manufakturze, gdzie uczestnicy mogli z bliska zapoznać się i podziwiać ręczny proces produkcji użytkowych arcydzieł oraz uczestniczyć w warsztatach. W czasie zajęć uczestnicy własnoręcznie wykonywali zdobienie kubków metodą stempelkową.

W październiku odbyły się warsztaty, które trwały 5 dni po 6 godzin dziennie każdy. Ze względu na bezpieczeństwo uczestnicy podzieleni zostali na 2 grupy polsko-niemieckie. Do południa jedna grupa uczestniczyła  w jednym warsztacie , a druga grupa w drugim. Po obiedzie następowała zmiana. Eksperci byli ze strony polskiej.
- I warsztat to  jak można wykonywać przedmioty użytkowe ze szkła różnymi technikami takimi jak między innymi  Fusing
- II warsztat „drugie życie szklanych produktów”.