Wiadomości

Zajęcia warsztatowe

Fundacja Łagowski Dom Artysty organizuje w Łagowie w miesiącach październiku-listopadzie 2017 br. polsko-niemieckie spotkania – zajęcia warsztatowe

Zawody zawodów dawnych” / „Alte Handwerker FächerPoznanie dawnych technik rękodzieła użytkowego poprzez organizacje zajęć twórczych – integracja artystów-amatorów niemieckich i polskich./ Bekanntmachung der alten Handwerkstechnik, welche zur Integration der deutsch-polnischenTeilnehmer beitragen soll.

Podczas projektu zostaną zaprezentowane dwa dawne zawody : garncarz-witrażysta oraz koronczarka. / Waehrend des Workshops werden zwei alte Techniken gelehrt , welche von zwei Experten des jeweiligen Gebietes, Bleiglasfenster und Kloeppeln.

Na koniec projektu zostanie zorganizowana prezentacja wykonanych prac przez uczestników. Będzie to też doskonały moment na podsumowanie i dokonanie wspólnych planów na przyszłość. / Das Resultat des Workshops animiert die Teilnehmer fuer eine weitere Planung in der Zukunft.

 Zapraszamy do udziału !


 

Urodziny Galerii Magiel

Przyjaciele Galerii, spotykamy się na poczęstunku we wtorek 08-08-2017, w godzinach 14:00-16:00 w Galerii „Magiel Łagowski” na podwórzu.
Czekamy na Was z rowerkiem przy pomoście, kawą, herbata i tradycyjnie – z niespodzianką.

 

 


 Zajęcia warsztatowe

Fundacja Łagowski Dom Artysty organizuje w Łagowie w miesiącach maj-czerwiec 2017 roku (weekendy) polsko-niemieckie spotkania – zajęcia warsztatowe

„Od  legendy do współczesności – otwarta  brama”

„Von  Legende zur Gegenwart – ein offenes Tor”

Zapraszamy do udziału !
Zgłoszenia przyjmujemy w Świetlicy Środowiskowej: środa 14-16:00 i sobota 13-15:00
w pozostałe dni – w Bibliotece w Łagowie
Liczba uczestników ograniczona

Możliwość komentowania jest wyłączona.