Regulamin Konkursu Form Artystycznych 2012

KONKURS

Dla wszystkich zainteresowanych

FUNDACJA ŁAGOWSKI DOM ARTYSTY

ORGANIZATOR

WSPIERANIE REALIZACJI ZADANIA PRZEZ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Regulamin

Cel konkursu:

1. Możliwie szerokie włączenie do twórczego procesu mieszkańców gminy i regionu
2. Prezentacja twórczego spojrzenia i manualnych zdolności twórców
3. Prezentacja różnorakich form obcowania z kulturą i sztuką

Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy zainteresowany udziałem
2. Podstawą wykonania prac jest zgodność z regulaminem i terminami
3. Najdłuższy bok pracy nie może przekraczać 15 cm
4. Prace muszą być podpisane z tylnej strony
5. Materiały wykonania zgłaszanych prac są dowolne

Rozstrzygnięcie konkursu:

1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów
2. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej
3. Wyniki konkursu podane również będą na stronie internetowej Fundacji

Zastrzeżenia:

1. Organizatorzy nie odpowiada za uszkodzenie pracy w czasie przesyłki
2. Prace z chwilą nadesłania przejdą na własność organizatorów
3. Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (prasa, TV, katalogi, inne wydawnictwa promujące Konkurs oraz strona internetowa Fundacji Łagowski Dom Artysty)

Terminarz konkursu:

1. Okres nadesłania prac do udziału w Konkursie – 03.09.2012-12.12.2012
2. Zakończenie przyjmowania prac – 12.12.2012
3. Ocena jury do 19.12.2012
4. Zawiadomienie o werdykcie jury – 20.12.2012
5. Otwarcie wystawy prac i wręczenie nagród – 22.12.2012
6. Wyróżnienia i dyplomy dla uczestników, których prace zostały zakwalifikowane na wystawę, zostaną przesłane pocztą.

Biuro organizacyjne:

Fundacja Łagowski Dom Artysty

w Galerii Magiel przy ul. Chrobrego w Łagowie

pocztowa skrzynka nr 9

66-220 Łagów

Tel .Fax :683412343

e-mail: magiel.lagow@onet.pl

http://plener-lagow.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.