„Łagowskie podwórko Rzemiosła i Sztuki”

„Łagowskie podwórko Rzemiosła i Sztuki”

Projekt dofinansowany przez Zarząd Powiatu Świebodzińskiego 

Projekt realizowany w Łagowie 01.05.2017r. – 31.12.2017r. Przez trzy kwartały na zajęciach warsztatowych zajmujemy się różnymi technikami dekoracyjnymi, plastycznymi i rzeźbiarskimi. Powstałe prace chętnie prezentujemy w Galerii Magiel, na wystawach w Świetlicy Środowiskowej i Bramie Marchijskiej, jak również na dożynkach, jarmarkach oraz poza Łagowem – w roku 2017 w Świebodzinie, Kożuchowie i  Zielonej Górze.

Główny temat naszych zajęć to – przygotowanie przez uczestników plastycznego symbolu wydarzenia kulturalnego z różnych dziedzin sztuki tj. muzyki, plastyki, filmu, teatru itp., który zaistniał w historii Łagowa i będzie symbolem promocyjnym.

Dorobkiem realizowanego projektu pod „ Łagowskie podwórko Rzemiosła i Sztuki”  są stałe zajęcia w których uczestniczyło dwudziestu łagowian. W świetlicy, Bramie Marchijskiej i w plenerze zajęcia są prowadzone przez instruktorów.  Rysujemy, wymyślamy symbole i znaki dla Łagowa (myślimy gdzie i jak je ustawić), trochę rzeźbimy i uprawiamy techniki dekoracyjne jak haft, kartki , decoupage i tym podobne.

Odwiedzają nas przyjaciele-artyści profesjonalni malarze, fotograficy, rzeźbiarze i graficy.  W jesienną porą odwiedzili  nas członkowie Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich (SAP) , najlepsi akwareliści w kraju.  Poświęcili nam wiele czasu: zapoznali się z naszymi pracami i demonstrowali proces powstania akwareli od rozpoczęcia do zakończenia obrazu, pokazali nam technikę modelowania przedmiotów, opowiadali o świetle i cieniu, o charakterze motywu i kompozycji. Przydało się nam to w kolejnych zajęciach tego projektu.

Jeszcze nie zakończyły się spotkania twórcze ale już możemy pokazać  fotograficzną kronikę naszych wydarzeń. Zapraszamy do nas na zajęcia w środy i soboty by poczuć atmosferze twórczą i zapoznać się z naszymi działaniami.

Robimy wieńce

Nasze wystawy artystyczne i prezentacje rękodzieła

Rzeźbimy i dekorujemy

Uczymy się rzeźbić, malować, rysować

Możliwość komentowania jest wyłączona.