Miasto Artystów – Zaułek Sztuki – Łagów

,,Talent to dar , który nie jest własnością obdarowanego.
Talent to obowiązek wobec wrażliwych na sztukę i piękno”

( Małgorzata Walewska)
Fundacja Łagowski Dom Artysty od 2015 roku realizuje projekt o nazwie „ZAUŁEK SZTUKI”, który ma na celu między innym stworzenie miejsca pamięci słynnych osobistości odwiedzających, tworzących w Łagowie. W związku z tym w czerwcu 2016 r. odbyło się odsłonięcie tablic poświęconych twórcom, imiona których są zapisane złotymi zgłoskami w artystycznej historii Łagowa.

„Zaułek Sztuki” to jest długotrwały projekt i Łagowski Dom Artysty dla koordynacji działań projektu założył Komitet Organizacyjny, którego pierwsze spotkania odbyły się w czerwcu 2015 roku i kwietniu 2016 roku w Świetlicy Środowiskowej w Łagowie. Stały się one ciekawym spotkaniami mieszkańców Łagowa z twórcami Ziemi Lubuskiej zaproszonymi do udziału w pracach Komitetu oraz przedstawicieli władz gminy.

Do tej rozpoczętej współpracy dołączyli też artyści z kraju i zza granicy – uczestnicy plenerów w Łagowie. Przypomnimy, że na jednym z plenerów („Niebo w Zieleni” 2013 roku) powstał pomysł założenia projektu pod nazwą „Zaułek Sztuki” związany z Łagowem i nadania plenerom Łagowskim imienia Jolanty Zdrzalik.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w projekcie i dzielenia się z nami informacjami, zdjęciami, wspomnieniami oraz innymi materiałami o znanych i zasłużonych osobach dla Łagowa.

Przedsięwzięcie objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Lubuskiego

 

 

Ponadto w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze nastąpiło otwarcie wystawy „Malarstwo i Rysunek Jolanty Zdrzalik 1938-2004”

 

Wielka uroczystość w łagowskim amfiteatrze, związana z uhonorowaniem Łagowa mianem ,,Miasta Artystów – Zaułek Sztuki ‘’ odbyła się 16 czerwca br. pod Honorowym Patronatem : Posłanki na sejm RP Katarzyny Osos , Marszałka Województwa Lubuskiego Pani Elżbiety Anny Polak, Wójta Gminy Łagów Czesława Kalbarczyka. Wydarzenie zainicjowała Fundacja Łagowski Dom Artysty. O otwarcie Złotej Bramy symbolizującej wejście do ,, Miasta Artystów – Zaułek Sztuki’’ poproszeni zostali Honorowi Patroni uroczystości. Każdy, kto przeszedł ,,Złotą Bramą ‘’ otrzymał Świadectwo uczestnictwa uhonorowania Łagowa mianem ,, Miasta Artystów – Zaułek Sztuki’’.

 

Działalność kulturalna w Łagowie sięga lat powojennych ( 1948) odbywały się tu plenery malarskie , spotkania muzyczne, przygotowania do konkursów Chopinowskich i Wieniawskiego, sympozja literatów polskich a także 1970 r. odbył się w Łagowie Pierwszy Festiwal Polskich Filmów Fabularnych ,Który odbywa się do dnia dzisiejszego pod nazwą Lubuskie Lato Filmowe.
Następną częścią uroczystości było uwiecznienie znaczących dla Łagowa twórców i artystów, którzy zostawili tu ślady swojego mistrzostwa artystycznego i zapisali się złotymi zgłoskami w pamięci Łagowian. Odsłonięto trzy tablice pamiątkowe:
Pierwsza upamiętniła wydarzenia związane z Pierwszym Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych o „Złote Grono” w Łagowie.

 

O odsłonięcie drugiej tablicy poświęconej słynnej malarce Jolancie Zdrzalik wieloletniej organizatorce plenerów łagowskich poproszono siostrę malarki Panią Julitę Rogóż- Zdrzalik, Dyrektora Muzeum w Zielonej Górze Pana Leszka Kania , Nadleśniczego Nadleśnictwa Świebodzin Pana Lecha Kołdyka naszego Partnera uroczystości, oraz wszystkich artystów XXII pleneru malarskiego ,, Niebo w Zieleni ‘ ’im. Jolanty Zdrzalik, który odbywa się aktualnie w Łagowie. Artyści uczestniczący w plenerze malarskim to koleżanki i koledzy ś.p. Jolanty Zdrzalik.

 

Trzecia tablica poświęcona była Tadeuszowi Baird kompozytorowi, którego imię nosi Filharmonia Zielonogórska.

 

Na scenie, na czerwonym dywanie przedstawiono Panią Ałłę Trofimenkovą – Herrmann, Pana Andrzeja Kawalę i Pana Czesława Grabowskiego nominowanych do tytułu Honorowego Obywatela Gminy Łagów dla zasłużonych ludzi kultury.

W odpowiedzi Rady Gminy na wniosek Łagowskiego Domu Artysty o nadanie ww. tytułu, wręczenie aktów nadania nastąpiło na uroczystej sesji Rady Gminy Łagów w dniu 17 czerwca 2016r.
Uhonorowany, Pan Czesław Grabowski przygotował dla mieszkańców Łagowa wielką niespodziankę, komponując „Hejnał dla Łagowa”. Został on odegrany z tarasu amfiteatru przez trębacza z Filharmonii Zielonogórskiej, a słychać w nim było takty poloneza imuzyki ludowej. Hejnał jest pięknym dziełem artystycznym – twierdzili zgodnie uczestnicy naszej uroczystości.

 

Następnie na czerwonym dywanie organizatorzy Pikniku Kulturalnego w Mieście Artystów- Zaułek Sztuki podziękowali wszystkim Partnerom Projektu oraz zaproszonym gościom za pomoc i uczestnictwo w ważnym dla Łagowa wydarzeniu kulturalnym. Serdeczne podziękowania skierowali również do Radnych Gminy i Przewodniczącego Pana Stanisława Droba , do mieszkańców Łagowa oraz wszystkich przyjaciół i sympatyków fundacji.

W części artystycznej był koncert Zespołu Dubai Band z Filharmonii Zielonogórskiej, wystawa malarstwa i rysunku ,, Zeszyt łagowski Ałły‘, a biesiadzie towarzyszyła muzyka akordeonistów Tośka i Mańka.

Wszystkim uczestnikom dopisywał humor a słoneczko ładnie przyświecało w pięknej scenografii Miasta Artystów – Zaułek Sztuki.

Możliwość komentowania jest wyłączona.