Projekty

Fundacja Łagowski Dom Artysty przykłada duże znaczenie inicjatywie krzewienia sztuki, podtrzymywania pełnego szacunku do tradycji oraz pomocy w rozwoju artystycznym. W filozofii naszej Fundacji zakorzenione jest nieustanne pielęgnowanie twórczej atmosfery. Inicjując i/lub uczestnicząc w wybranych projektach w tym zakresie, a także utrzymując partnerskie kontakty z wybranymi organizacjami, wnosimy istotny wkład w krzewienie kultury i sztuki w naszym regionie, a także poza jego granicami.
Chcielibyśmy zaprezentować Państwu nasze zaangażowanie w prace artystyczną na przykładzie realizowanych projektów.Aktualne Projekty

Miasto Artystów - ZAUŁEK SZTUKI - ŁAGÓW

Starsze Projekty

Łagowski Dom Artysty 2024
Szybki kontakt: 514 94 66 14