O nas

1. OPP Fundacja Łagowski Dom Artysty

Organizacja Pożytku Publicznego (rok powstania Fundacji- 2009 i OPP od roku 2012) Łagowski Dom Artysty jest Fundacja o szerokim profilu działań charakteru artystycznego.

-w Łagowie jest brak Domu Kultury i Fundacja przyjęła role animatora kultury i sztuki

-wspieramy rozwój estetyczny dzieci i młodzieży oraz starszych mieszkańców, którzy maja możliwość obserwować mistrzów sztuki przy pracy i uczestniczyć razem z nimi w warsztatach plenerowych

-wspieramy twórców profesjonalistów przez organizowanie plenerów malarskich i sympozjum rzeźbiarzy, wystaw i przeglądów sztuki, publikacji katalogów

-wspieramy też amatorów organizując zajęcia plastyczne i rękodzielnicze

Od dawna w Łagowie słychać słynny imiona Piotr Potworowski, Tadeusz Biard, Jolanta Zdrzalik, Jerzy Duda Gracz ta in. Dziś można spotkać tu słynnych twórców- Stanisław Mazuś, Franciszek Maśluszczak, Czesław Grabowski, Paweł Lasik, Andrzej Kawala, Ryszard Rogala, Jerzy Bielecki, Kiejstut Bereźnicki, Anna Szymanek, Stanisław Czarnecki, Janusz Owsiany ta in. Powstaje Park Rzeźb i otwarta Galeria obrazów „Magiel Łagowski” , działa i rozwija się potężna twórcza grupa rękodzielników łagowskich oraz trwa praca nad prezentowaniem historii artystycznej – trzy szlaki artystyczny: artystów, kino, muzyki. Łagów słynie w kraju miejscem pierwszych plenerów malarskich i 1 Festiwalu Filmu Fabularnych oraz tradycyjnych muzycznych wydarzeń. Dla tego pracujemy stałe nad tym żeby kulturalne życie łagowskie zaistniało nie tylko w pamięci uczestników twórczych spotkań ale też w sercu każdego gościa i każdego turysty odwiedzającego „Miasto artystów-Zaułek sztuki-Łagów”. Tak artyści mianowali Łagów i takim on jest i Łagowski Dom Artysty czuwa nad tym.

 

2. Jak wspierać nas

Przekaz· nam 1,5% KRS 0000331305 konto: 74 9656 0008 2000 7957 20000001

Program PITy TaxMachine 2016/2017 - kliknij aby pobrać

 

Link naszej podstrony na Ideafairplay.pl: http://www.ideafairplay.pl/flda

Link naszej podstrony na Fanimani.pl: https://fanimani.pl/lagowski-dom-artysty

 

3. Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe – 2021

BILANS 2020,
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020,
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2020,
INFORMACJA DODATKOWA 2020,
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2020

Sprawozdanie finansowe – 2020

BILANS 2020,
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020,
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2020,
INFORMACJA DODATKOWA 2020,
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2020


Sprawozdanie finansowe – 2019

BILANS 2019,
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019,
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2019,
INFORMACJA DODATKOWA 2019,
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2019

Sprawozdanie finansowe – 2018

BILANS 2018,
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2018,
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2018,
INFORMACJA DODATKOWA 2018,
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2018

Sprawozdanie finansowe – 2017


BILANS 2017,
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2017,
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2017,
INFORMACJA DODATKOWA 2017
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2017

 

Sprawozdanie finansowe – 2016

BILANS 2016, RACHUNEK WYNIKÓW 2016, SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2016

Sprawozdanie finansowe – 2015

BILANS 2015, RACHUNEK WYNIKÓW 2015, SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2015

Sprawozdanie finansowe – 2014

BILANS 2014RACHUNEK WYNIKÓW 2014, SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2014, INFORMACJE OGÓLNE 2014 


Sprawozdanie finansowe – 2013

BILANS 2013RACHUNEK WYNIKÓW 2013SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013INFORMACJA DODATKOWA 2013

Sprawozdanie finansowe – 2012

BILANS 2012RACHUNEK WYNIKÓW 2012SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2012INFORMACJA DODATKOWA 2012

Sprawozdanie finansowe – 2011

BILANS 2011RACHUNEK WYNIKÓW 2011SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011INFORMACJA DODATKOWA 2011

Sprawozdanie finansowe – 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 

 

 Łagowski Dom Artysty 2024
Szybki kontakt: 514 94 66 14