Przygoda z Przyrodą 2019 r

Fundacja „Łagowski Dom Artysty”  w roku 2019  wzięła udział  w kolejnym  konkursie i zrealizowała swój drugi projekt„ekologiczny”. Nazwaliśmy ten projekt ”Przygoda z Przyrodą”. Działania podjęte zostały przez twórców łagowskich współpracujących z Fundacją „Łagowski Dom Artysty” w partnerstwie z Celowym Związkiem Gmin CZG-12.

Uczestnicy tj. 12-osobowa grupa twórców w terminie od lutego do listopada br., na terenie Galerii „Magiel” realizowała cykl warsztatów recyklingowych ucząc się ponownego wykorzystania  odpadów codziennego życia. Projekt powstał z inicjatywy  CZG-12. Celem konkursu „Reakcja 2019” jest zwrócenie uwagi ludzi na ochronne przyrody i środowiska w którym żyją.

Udziałem w konkursie postaraliśmy się przyłączyć do realizacji tak ważnego  dla naszego środowiska i dla świata tematu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.