Międzynarodowe Warsztaty Łagowskie „Niebo w zieleni”

Międzynarodowe Warsztaty Łagowskie „Niebo w zieleni”

Internationale Lagower Werkstätte ”Himmel in Grün”

Fundacja „Łagowski Dom Artysty”  (Die Stiftung „Lagower Künstlerhaus“) realizuje projekt „Międzynarodowe Warsztaty Łagowskie – Niebo w Zieleni 2011” w ramach przedsięwzięcia „Międzynarodowe plenery malarskie „Niebo w Zieleni” (Internationalen pleinair „Himmel in Grün”) 2011 w Łagowie.

Celem projektu „Międzynarodowe Warsztaty Łagowskie – Niebo w Zieleni 2011” jest zapoznanie mieszkańców Łagowa i Lindow (Mark) w Brandenburgii z potencjałem kulturalnym, artystycznym, etnograficznym i turystycznym regionu poprzez ich uczestnictwo w warsztatach w Łagowie prowadzonych przez artystów i amatorów z Fundacji łagowskiej oraz stowarzyszenia z Lindow (Mark).

Das Ziel des Projektes unter dem Titel „Internationale Lagower Werkstätte – Himmel im Grün 2011“ ist die Bewohner von Łagów und Lindow (Mark) in Brandenburg das kulturelle, künstlerische, ethnographische und touristische Potenzial der Region durch ihre Teilnahme an den Werkstätten in Łagów, die von den Künstlern  und Amateuren aus der Lagower Stiftung und aus dem Verein in Lindow (Mark) geführt werden, vertraut zu machen.

Warsztaty są otwarte dla każdego zainteresowanego, gdyż każdego dnia mieszkańcy Łagowa i Lindow (Mark) jak również osoby odwiedzające miejscowość będą mogły przyglądać się procesowi powstawania prac artystycznych i spróbować swoich sił malując, rysując i rzeźbiąc pod okiem artystów. A artyści chętnie udzielą wskazówek i każdej osobie indywidualnie poświęcą swój czas.

Die Werkstätte sind für alle offen, weil am jeden Tag die Einwohner von Łagów und Lindow (Mark) sowie die Ortsbesucher den Prozess der Entstehung von künstlerischen Werken beobachten werden und eigene Kräfte beim Malen, Zeichnen und Hauen prüfen. Und die Künstler werden gerne Anweisungen geben und jeder Person individuell ihre Zeit widmen.

Punktem kulminacyjnym projektu będzie otwarcie wystawy, której otwarcie nastąpi przedostatniego dnia warsztatów, czyli 25 października 2011 r. w Świetlicy Środowiskowej w Łagowie. Podczas wernisażu spotkają się ze sobą uczestnicy warsztatów – artyści oraz mieszkańcy Łagowa i Lindow (Neumark). Wernisaż potrwa około sześć godzin. Wystawa czynna będzie przez dwa tygodnie.

Das Höhepunkt des Projektes wird eine Eröffnung der Ausstellung sein, die am vorletzten Tag der Werkstätte, d.h. am 25. Oktober geöffnet wird. Auf der Vernissage werden sich die Teilnehmer der Werkstätte – Künstler mit den Einwohnern von Łagów und Lindow (Mark) treffen. Die Vernissage wird etwa 6 Stunden dauern. Die Ausstellung wird 2 Wochen lang geöffnet sein.

Możliwość komentowania jest wyłączona.