„Łagowskie tradycje kulturalno – artystyczne” – wyniki konkursu mini forum

„Łagowskie tradycje kulturalno – artystyczne”
Projekt realizowany w okresie od 2011-06-01 do 2012-12-31

Harmonogram:
Zadania publiczne realizowane w okresie od 2011-06-01 do 2012-12-31
Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego
Terminy realizacji poszczególnych działań
Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego

Powołanie z członków Fundacji Łagowski Dom Artysty, wolontariuszy i innych osób, w tym rodziców uczestników zespołu odpowiedzialnego za realizację i nadzorowanie realizacji zadania publicznego oraz powołanie koordynatora.
01.06.2011 – 30.06.2011 Fundacja Łagowski Dom Artysty

Określenie planu działań oraz podzielenie obowiązków między członków zespołu  01.06.2011 – 30.06.2011 Fundacja Łagowski Dom Artysty

Organizacja warsztatów artystycznych (dwie edycje)                                             01.06.2011 – 31.12.2012 Fundacja Łagowski Dom Artysty

Organizacja Warsztatów rękodzielniczych                                                              01.06.2011 – 31.12.2012 Fundacja Łagowski Dom Artysty (2 edycje)

Organizacja konkursów mini form artystycznych (dwie edycje)                             01.09.2011 – 31.12.2011 oraz 01.09.2012 – 31.12.2012 Fundacja Łagowski Dom Artysty

Organizacja Grudniowych Jarmarków Bożonarodzeniowych (dwie edycje)         01.10.2011 – 31.12.2011 oraz 01.10.2012 – 31.12.2012 Fundacja Łagowski Dom Artysty

Organizacja wyjazdów kulturalno – edukacyjnych dla uczestników zadania        01.01.2012 – 31.12.2012 Fundacja Łagowski Dom Artysty

Organizacja sześciu imprez artystyczno – edukacyjnych dla dzieci                      01.01.2012 – 31.12.2012 Fundacja Łagowski Dom Artysty

Organizacja Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Niebo w zieleni”              01.03.2012 – 30.09.2012 Fundacja Łagowski Dom Artysty

Przygotowywanie kolekcji ubrań średniowiecznych oraz organizacja ich pokazów 01.01.2012 – 31.12.2012 Fundacja Łagowski Dom Artysty

Monitorowanie przebiegu zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem             01.06.2011 – 31.12.2012 Fundacja Łagowski Dom Artysty

Przygotowanie sprawozdania merytoryczno – finansowego z realizacji zadania   15.12.2011 – 31.12.2011 oraz 15.12.2012 – 31.12.2012 Fundacja Łagowski Dom Artysty

W ramach odbywającego się w  Łagowie Jarmarku Joanitów (28-29/07/2012), została zaprezentowana szerokiej publiczności kolekcja ubrań średniowiecznych. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem  Łagowian, turystów i samych rycerzy ;)

29 lipca 2012 odbyły się warsztaty artystyczno-edukacyjne dla dzieci zorganizowane przez Fundację Łagowski Dom Artysty. Pomimo kapryśnej pogody dzieci z zapałem oddawały się pracy twórczej i uczyły nowych technik artystycznych.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie Mini Form Artystycznych!!!                                           Od 3 września do 12 grudnia czekamy na Wasze prace. Technika prac dowolna ;) Pamiętajcie, iż najdłuższy bok pracy nie może przekraczać 15 cm. Szczegółowy regulamin można znaleźć w zakładce Regulamin Konkursu Form Artystycznych 2012 

Życzymy wszystkim powodzenia i mocy wyobraźni;)

Dziękujemy za nadsyłane prace:) Konkurs został roztrzygnięty choć jury nie miało łatwego zadania. Nadesłano 146 prac (!), wykonanych w różnych technikach t.j.:                             - sztuka użytkowa i rękodzieło (tkanina artystyczna, ceramika, haft, szkło),                          - klasyczna (malarstwo i grafika),

Zebrane 18 grudnia 2012 roku jury artystyczne w składzie: Alina Gołaszewska (architekt, Warszawa), Stanislaw Czarnecki (artysta plastyk, Sulechów) postanowiło wyróżnić następujące osoby:

I miejsce – nie zostało przyznane

II miejsce – cykl mini prac „Maleńkie Cuda” Natalia Snarska, Łagów

III miejsce – praca pt:”Kuleczka”  Kasia Szewczyk, Łagów

Gratulujemy i dziękujemy za udział wszystkim autoram prac nadesłanych na II Konkurs Mini Form Artystycznych, Łagów 2012. Życzymy wielu twórczych sukcesów w 2013 roku;)

W okresie Świątecznym odbył się organizowany przez Fundację Łagowski Dom Artysty Jarmark Bożonarodzeniowy. Zaprezentowane zostały wykonane różnymi technikami ozdoby Świąteczne, które można było podziwiać w świetlicy środowiskowej w Łagowie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.